CV Onderhoudscontract

Jaarlijks onderhoud van uw cv ketel is belangrijker dan u wellicht denkt. Een langere levensduur, een hoger rendement en een verminderde kans op storingen zijn de onbetwiste voordelen. In wezen is het een betrekkelijk eenvoudige manier om te besparen op uw energieverbruik.

Voor € 69,50 per jaar (incl. btw) biedt Elshof Installatietechniek u een onderhoudscontract. Daarvoor verrichten we één maal per jaar het onderhoud van uw cv ketel (maximaal vermogen tot 40 kW). Arbeidsloon en voorrijkosten zijn hierbij inbegrepen.

Wat mag u van ons verwachten: 

  • Reinigen van warmtewisselaar en/of brander
  • Controle van de belasting
  • Controle/afstellen van de branderdruk
  • Controle van het expansievat
  • Controle van de waterdruk en zo nodig bijvullen van het systeem met water
  • Algemene controle

Het vervangen van defecte onderdelen en andere materialen valt niet binnen het contract.

Vraag naar de exacte voorwaarden bij Elshof Installatietechniek BV.